זהוי זיופים ברשומות ובמסמכים רפואיים

זיהוי זיופי נתונים ברשומות ובמסמכים רפואיים

 
כל המעורב בתיקים של רשלנות רפואית יודע: אנשי הצוות הרפואי הם בני אדם. וכמו כולם, גם הם טועים. השאלה מה הם עושים לאחר שמתגלה טעותם?!   
יש הנושאים באחריות, מודים בטעותם, ומשלמים על כך בצורה זו או אחרת. אך יש גם המנסים להעלים, לזייף ולטשטש את עקבות הטעות.
 
הבוחרים לזייף עושים זאת בשיטות שונות ומגוונות. יש המכניסים דף חדש לחלוטין לתיק הרפואי, ורושמים בו נתונים חדשים המתאימים לגרסתם. יש המשנים את הנתונים על הדף המקורי בתיקון "מינורי" (כפי שניתן לראות בצילום), יש המוסיפים הערות כתובות, לצד או בין השורות.
 

למרכיב הזמן שחלף, בין תיעוד בזמן אמת לבין זמן הכנסת שינויים ברשומות, השפעה משמעותית. מן הסתם, תלונות ותביעות בנושא רשלנות רפואית מתרחשות זמן מה אחרי שנעשו הטעויות הרפואיות ולאחר שנגרם נזק למטופל.  סביר גם להניח, שבמידה ואכן נעשה זיוף ברשומות, הוא בוצע לאחר מועד הגשת התביעה. כאמור, פרק הזמן שחלף הוא בעל משמעות וערך רב לבוחן המסמכים ומסייע לו בבדיקותיו.

לכן, חשוב, ולעתים קריטי, להגיש למומחה את התיק הרפואי המקורי ורצוי בשלמותו.

 
כשמונח בפני מומחה תיק רפואי שבו רשומות החשודות כמזויפות, עליו להתמקד בפרטים הקטנים ביותר המוטבעים על המסמכים, לא רק על התוכן עצמו. למשל, הוא בודק האם קיימים הבדלים בחירור הדפים; האם ובמה שונים חורי התיוק על הדף החשוד מיתר החורים על דפים אחרים בתיק? ומה לגבי סימני השדכנים שאיגדו את הדפים בתיק, האם מיקומם וצורתם זהה על כל המסמכים האחרים בתיק? האם קיימים הבדלי צבע וסוג נייר בין הגיליונות בתיק? כל אלה יכולים להעיד על החלפה או הכנסת דף חדש לתיק.
 
ובנוגע לכתב היד ולפרטים החשודים כמזויפים; האם השינויים נכתבו בכתב ידו של הרופא המטפל, או על ידי כותב אחר?  האם הערה או תוספת חשודה כתובה במקום לא הגיוני על המסמך? כמו, לדוגמה, בין שורות שתוכנן וצורת הכתיבה שלהן מעידים שנכתבו ברצף אחד. 
 
וברזולוציות יותר מפורטות; האם הוכנסו התיקונים החשודים באותו העט? לעתים מה שנראה, בעין בלתי מזוינת, שנכתב בעט בצבע זהה מתגלה, תחת פילטרים שונים, ככתוב בעט אחר. כמו כן, ניתן להבחין, תחת למיקרוסקופ, בעקבותיו של דיו "טרי" לעומת עקבות דיו בן כמה שנים. 
 
בדיקות אלה, ואחרות נוספות, מבוצעות על ידי מומחה לזיהוי זיופים, בטכניקות שונות, באמצעי הגדלה מגוונים ובתיאורה באורכי גל שונים. 
 
 
 

האם הגרפולוגיה המשפטית ובחינת מסמכים נחשבים למדעית מדויקים?

האם הגרפולוגיה המשפטית ובחינת המסמכים הם מדעים מדויקים?

 התשובה היא כן…. ו…לא 

כשגרפולוג מומחה נשאל את השאלה הזו, הוא למעשה נשאל, באיזו מידה  ניתן לסמוך על מידע ומסקנות המתקבלות מתחומי בחינת המסמכים ומהגרפולוגיה המשפטית כמידע מדויק, עקבי ומהימן? 

וביתר פירוט: האם קיימות בתחומים אלה, כבכל דיסציפלינה מדעית, תיאוריות, אקסיומות, והשערות הנגזרות מהן?. האם נקבעו חוקים ועקרונות קבועים, אשר נוסו והוכחו כנכונים במציאות? ובהינתן נתונים דומים, האם קיימת התאמה במסקנותיהם של בוחנים שונים?     

מה נחשב למדע מדויק והאם בחינת מסמכים עונה על ההגדרה?

ההגדרה המילונית מגדירה מדעים מדויקים כשם כוללני לתחומי המדע הנעזרים בחוקים ובמודלים מתמטיים כדי להסביר בתופעות של החומר הדומם (להבדיל ממדעי החיים).  באמצעות המדע המדויק ניתן להגיע למדידות מדויקות, אפשר לנבא תופעות ברמת דיוק גבוהה, וניתן לערוך ניסויים הניתנים לשחזור וקבלת תוצאות דומות.

חלק מתחום בחינת המסמכים קשור לבדיקות תכונות כימיות ופיסיקליות של חומרים מהם מורכב מסמך. בבדיקת סוגי נייר, סוגי דיו, סוגי כלי כתיבה והדפסה,  נעזרים במכשירים שונים המשמשים בדיקות גם במדעים המדויקים. גרפולוג משפטי בודק באמצעי תאורה, באורכי גל שונים, אם שונו או הוספו נתונים  בעטים ובכלי כתיבה הנראים דומים בצבעם, אך הם שונים בהרכבם הכימי. באותם אמצעים ניתן לאתר מחיקות ושינויים שהוכנסו במסמכים.

בוחני מסמכים אף עוסקים בניתוח מרכיבי סוגי דבקים למיניהם. בניתוח אפקטים פיסיקליים ומכאניים של מכשירים שונים. במקרים שכאלה, ובהינתן די חומר לבדיקה, המסקנות אליהן עשוי להגיע המומחה יכולות להיות מדויקות ועקביות.

האם הגרפולוגיה המשפטית נכללת בהגדרת מדע מדויק? 

לגבי תחום הגרפולוגיה המשפטית המצב מעט שונה. מידת הדיוק, העקביות והמהימנות של הממצאים נמוכה יותר מאשר זו של בחינת מסמכים במעבדה, בה נבדקים ההיבטים הפיזיים של מסמך. 

הגרפולוגיה המשפטית  עומדת, למעשה, בכמה מהקריטריונים העומדים בבסיס "מדעי החיים" שנחשבים למדעים אך אינם נחשבים כמדעים מדויקים.  פסיכולוגיה, סוציולוגיה ובמידה מסוימת גם חלקים ממקצועות הרפואה נמנים על מדעים אלו. במשותף להן, עונה הגרפולוגיה המשפטית על הדרישה המדעית שבבסיס הידע שלה עומד מחקר שיטתי, מאורגן ומבוסס על עובדות, תצפיות  וניסויים שסוכמו לחוקים, לכללים ולאמיתות.

הובר והנדריק, מומחים קנדיים בעלי שם בתחום הגרפולוגיה המשפטית, מציינים כי קיימת ציפייה מוטעית לדיוק רב בממצאיה  של הגרפולוגיה המשפטית.  למרות שהיא שייכת למשפחת הבדיקות הפורנזיות, לדעתם, גרפולוגים משפטיים מנוסים אינם יכולים להיות מדויקים ובטוחים במסקנותיהם כשאר המדענים הפורנזיים. כאמור, האחרונים מבססים את בדיקותיהם על עקרונות מדעיים מתחום הפיסיקה, הכימיה והביוכימיה כך, סוג דם A+ יישאר לעולם סוג דם + A,  סימני חריצה על כדור שנורה מכלי נשק יישא את מאפייני כלי הנשק ממנו נורה. קוקאין נשאר קוקאין.

מדוע פחותה מידת הדיוק של הגרפולוגיה המשפטית?

ראשית, האובייקט הנמדד משתנה ואינו מדויק. בדיקת כתב יד בוחנת תוצר של תהליך הכתיבה. זהו תהליך אנושי, התנהגותי, רצוני המכוון בעיקר על ידי הרגלים. כתהליך מורכב ורגיש, כתב יד אינו נשאר קבוע.  לכל אדם מגוון  וריאציות בכתב בכל רגע נתון,  והוא אף משתנה לאורך השנים. מבחינה זו, השוואת כתבי יד  כתוצר אנושי חי ודינמי, דומה לזיהוי קול ומבטא, ולשימוש ייחודי בשפה. גם בתחומים הללו קיים מגוון וריאציות אנושיות טבעיות ואין קביעות בהופעת הווריאציות עצמן.    

בעת הכתיבה מעורבים חלקי מוח רבים; מבנים הקשורים בתהליכים סנסומוטוריים, כאלה הכרוכים בשפה, בזיכרון ובתפיסה ויזואליים, ועוד רבים אחרים. כלומר בעת הכתיבה מתקיימים קשרים בו-זמניים ברשתות עצביות מוחיות נרחבות. אלה, מטבען, אינן פועלות באופן מכני ומדויק. (למי מאיתנו, לא "בורחת" מילה בדיוק כשאנו זקוקים לה? מי לפתע אינו זוכר אם מאייתים אוטומטית ב"ת" או ב"ט"?) 

בנוסף על כך, קיימת השפעת מבנה פיזיולוגי של היד הכותבת, עיצבובה, מידת גמישותן ורגישותן של אצבעות ידו של הכותב. גם תרופות, סמים ואלכוהול משפיעים בצורה ניכרת על תהליך הכתיבה, לעתים באופן דרמטי מאוד.

יתרה מזאת, קיימים  גורמים חיצוניים המשפיעים על הכתב: באיזה תנאי הכתיבה מצוי הכותב? האם הוא יושב ליד שולחן, שוכב על מיטה, או עומד ליד דלפק גבוה. גם לסוג מכשיר הכתיבה והמצע עליו נכתב המסמך, השפעה על כתב יד וחתימות. 

תהליך הלמידה והמחקר בתחום הגרפולוגיה המשפטית עדיין נמשך במלוא עוזו. מתרחבת תשתית עובדתית המבוססת על מערך של אקסיומות ומודלים. בזכות מכון תקנים בינלאומי הוכנסה תקינה של נהלי עבודה אובייקטיביים, וכל העת מפותחים מכשירי איבחון משוכללים. כל אלה עומדים לרשות המומחה, ומסייעים לו להגיע לרמת דיוק בממצאיו. 

    אך, בסופו של יום, מידת המהימנות, הדיוק והביטחון  של מסקנות הגרפולוג המשפטי המומחה נעוצים בניסיונו, בידע התאורטי והמעשי שלו, בכישרונו, וברמת האמינות האישית שלו.