האם הגרפולוגיה המשפטית ובחינת מסמכים נחשבים למדעית מדויקים?

האם הגרפולוגיה המשפטית ובחינת המסמכים הם מדעים מדויקים?

 התשובה היא כן…. ו…לא 

כשגרפולוג מומחה נשאל את השאלה הזו, הוא למעשה נשאל, באיזו מידה  ניתן לסמוך על מידע ומסקנות המתקבלות מתחומי בחינת המסמכים ומהגרפולוגיה המשפטית כמידע מדויק, עקבי ומהימן? 

וביתר פירוט: האם קיימות בתחומים אלה, כבכל דיסציפלינה מדעית, תיאוריות, אקסיומות, והשערות הנגזרות מהן?. האם נקבעו חוקים ועקרונות קבועים, אשר נוסו והוכחו כנכונים במציאות? ובהינתן נתונים דומים, האם קיימת התאמה במסקנותיהם של בוחנים שונים?     

מה נחשב למדע מדויק והאם בחינת מסמכים עונה על ההגדרה?

ההגדרה המילונית מגדירה מדעים מדויקים כשם כוללני לתחומי המדע הנעזרים בחוקים ובמודלים מתמטיים כדי להסביר בתופעות של החומר הדומם (להבדיל ממדעי החיים).  באמצעות המדע המדויק ניתן להגיע למדידות מדויקות, אפשר לנבא תופעות ברמת דיוק גבוהה, וניתן לערוך ניסויים הניתנים לשחזור וקבלת תוצאות דומות.

חלק מתחום בחינת המסמכים קשור לבדיקות תכונות כימיות ופיסיקליות של חומרים מהם מורכב מסמך. בבדיקת סוגי נייר, סוגי דיו, סוגי כלי כתיבה והדפסה,  נעזרים במכשירים שונים המשמשים בדיקות גם במדעים המדויקים. גרפולוג משפטי בודק באמצעי תאורה, באורכי גל שונים, אם שונו או הוספו נתונים  בעטים ובכלי כתיבה הנראים דומים בצבעם, אך הם שונים בהרכבם הכימי. באותם אמצעים ניתן לאתר מחיקות ושינויים שהוכנסו במסמכים.

בוחני מסמכים אף עוסקים בניתוח מרכיבי סוגי דבקים למיניהם. בניתוח אפקטים פיסיקליים ומכאניים של מכשירים שונים. במקרים שכאלה, ובהינתן די חומר לבדיקה, המסקנות אליהן עשוי להגיע המומחה יכולות להיות מדויקות ועקביות.

האם הגרפולוגיה המשפטית נכללת בהגדרת מדע מדויק? 

לגבי תחום הגרפולוגיה המשפטית המצב מעט שונה. מידת הדיוק, העקביות והמהימנות של הממצאים נמוכה יותר מאשר זו של בחינת מסמכים במעבדה, בה נבדקים ההיבטים הפיזיים של מסמך. 

הגרפולוגיה המשפטית  עומדת, למעשה, בכמה מהקריטריונים העומדים בבסיס "מדעי החיים" שנחשבים למדעים אך אינם נחשבים כמדעים מדויקים.  פסיכולוגיה, סוציולוגיה ובמידה מסוימת גם חלקים ממקצועות הרפואה נמנים על מדעים אלו. במשותף להן, עונה הגרפולוגיה המשפטית על הדרישה המדעית שבבסיס הידע שלה עומד מחקר שיטתי, מאורגן ומבוסס על עובדות, תצפיות  וניסויים שסוכמו לחוקים, לכללים ולאמיתות.

הובר והנדריק, מומחים קנדיים בעלי שם בתחום הגרפולוגיה המשפטית, מציינים כי קיימת ציפייה מוטעית לדיוק רב בממצאיה  של הגרפולוגיה המשפטית.  למרות שהיא שייכת למשפחת הבדיקות הפורנזיות, לדעתם, גרפולוגים משפטיים מנוסים אינם יכולים להיות מדויקים ובטוחים במסקנותיהם כשאר המדענים הפורנזיים. כאמור, האחרונים מבססים את בדיקותיהם על עקרונות מדעיים מתחום הפיסיקה, הכימיה והביוכימיה כך, סוג דם A+ יישאר לעולם סוג דם + A,  סימני חריצה על כדור שנורה מכלי נשק יישא את מאפייני כלי הנשק ממנו נורה. קוקאין נשאר קוקאין.

מדוע פחותה מידת הדיוק של הגרפולוגיה המשפטית?

ראשית, האובייקט הנמדד משתנה ואינו מדויק. בדיקת כתב יד בוחנת תוצר של תהליך הכתיבה. זהו תהליך אנושי, התנהגותי, רצוני המכוון בעיקר על ידי הרגלים. כתהליך מורכב ורגיש, כתב יד אינו נשאר קבוע.  לכל אדם מגוון  וריאציות בכתב בכל רגע נתון,  והוא אף משתנה לאורך השנים. מבחינה זו, השוואת כתבי יד  כתוצר אנושי חי ודינמי, דומה לזיהוי קול ומבטא, ולשימוש ייחודי בשפה. גם בתחומים הללו קיים מגוון וריאציות אנושיות טבעיות ואין קביעות בהופעת הווריאציות עצמן.    

בעת הכתיבה מעורבים חלקי מוח רבים; מבנים הקשורים בתהליכים סנסומוטוריים, כאלה הכרוכים בשפה, בזיכרון ובתפיסה ויזואליים, ועוד רבים אחרים. כלומר בעת הכתיבה מתקיימים קשרים בו-זמניים ברשתות עצביות מוחיות נרחבות. אלה, מטבען, אינן פועלות באופן מכני ומדויק. (למי מאיתנו, לא "בורחת" מילה בדיוק כשאנו זקוקים לה? מי לפתע אינו זוכר אם מאייתים אוטומטית ב"ת" או ב"ט"?) 

בנוסף על כך, קיימת השפעת מבנה פיזיולוגי של היד הכותבת, עיצבובה, מידת גמישותן ורגישותן של אצבעות ידו של הכותב. גם תרופות, סמים ואלכוהול משפיעים בצורה ניכרת על תהליך הכתיבה, לעתים באופן דרמטי מאוד.

יתרה מזאת, קיימים  גורמים חיצוניים המשפיעים על הכתב: באיזה תנאי הכתיבה מצוי הכותב? האם הוא יושב ליד שולחן, שוכב על מיטה, או עומד ליד דלפק גבוה. גם לסוג מכשיר הכתיבה והמצע עליו נכתב המסמך, השפעה על כתב יד וחתימות. 

תהליך הלמידה והמחקר בתחום הגרפולוגיה המשפטית עדיין נמשך במלוא עוזו. מתרחבת תשתית עובדתית המבוססת על מערך של אקסיומות ומודלים. בזכות מכון תקנים בינלאומי הוכנסה תקינה של נהלי עבודה אובייקטיביים, וכל העת מפותחים מכשירי איבחון משוכללים. כל אלה עומדים לרשות המומחה, ומסייעים לו להגיע לרמת דיוק בממצאיו. 

    אך, בסופו של יום, מידת המהימנות, הדיוק והביטחון  של מסקנות הגרפולוג המשפטי המומחה נעוצים בניסיונו, בידע התאורטי והמעשי שלו, בכישרונו, וברמת האמינות האישית שלו.

האם ניתן להשוות בין כתבי יד בשפות שונות של אותו כותב?

האם ניתן להשוות בין כתבי יד שנכתבו על ידי כותב אחד בשפות שונות?


לפעמים....

כתב יד של כותב אחד בסינית ובאנגלית

לא מזמן התבקשתי לקבוע האם מסמך בעברית ומסמך אחר בערבית נכתבו על ידי כותב אחד. הלקוח הנאמן שלי התפלא לשמוע שבמקרה זה לא  יכולתי לסייע לו.

ומדוע?

ראשית, צורות האלפבית שונות מהותית זו מזו. כדי שיוכל מומחה לכתב יד לזהות אם מדובר באותו כותב, הוא צריך לאבחן האם יש דמיון צורני בין מרכיבי הכתב. לכל אחד כתב ייחודי והוא כולל מרכיבי כתב תקניים ומרכיבי כתב ייחודיים לו. דוגמא לצורה ייחודית , יחסית, נמצא, למשל, באות "ע" בעברית:: נמצא כותבים אשר רושמים אותה עם לולאה עמוקה וגדולה, לעומת כאלה שכותבים אותה ללא לולאה, ויש הכותבים "ע" הדומה לאות "ע" בדפוס.

שנית, תנועת הכתיבה משתנה. התופעה רלוונטית במיוחד כאשר מדובר ברמת מיומנות כתיבה שונה בכתיבת אחת השפות. כתב יד באנגלית, אצל מי שזוהי שפת האם שלו, יהיה שוטף וקולח וייתכן מאוד שהוא אף יחבר בין האותיות במילים. לעומת זאת בעברית, תנועת הכתיבה עשויה להיות שונה, יותר מחושבת ומעט פחות קולחת. היות ותנועת הכתיבה היא אחד המרכיבים החשובים ביותר המסייעים באבחון, והיא תלויה, בין השאר במיומנות הכתיבה, לא נוכל לאבחן אם אכן מדובר באותו כותב, שכן אופי התנועה בשני הכתבים שונה. גם כאשר רמת מיומנות הכתיבה זהה בשתי השפות , כמו בכתב היד בראש המאמר, לא ניתן לאבחן שמדובר בכותב אחד בשתי השפות.

כתב יד של כותב אחד בערבית ובעברית

ישנם מקרים מועטים שבהם יתכן שארגון הכתב על הדף יהיה ייחודי ודומה בכתבים בשתי שפות שונות, אך אין די בדמיון ארגוני כדי לאבחן שאכן מדובר בכותב אחד שכתב בשתי השפות.

יש לסייג את המגבלה הזו רק להשוואה בין שפות שאינן ממשפחה אחת. כגון בין עברית לערבית, בין עברית לבין שפות אחרות, וכדומה. לעומת זאת, ניתן להשוות בין שפות הנעזרות באותן אותיות אלפבית, כגון בין אנגלית לצרפתית, בין שבדית לאנגלית ובין שפות שונות המשתמשות באותיות קיריליות, בתנאי שהכותב מיומן בכתיבת שתי השפות.

ניתן בהחלט להשוות  ספרות ומספרים  גם כאשר הם מופיעים על מסמכים שכתובים בשפות שונות. עם זאת, קיימת מגבלה בהשוואת ספרות  בערבית עם ספרות הנהוגות בעולם המערבי.